w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów

Uchwała nr XXI/211/2008

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31 stycznia 2008r.

 

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 63 pkt 3,  Statutu Gminy Kuźnia Raciborska (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2002 r. Nr 75 poz. 2653), w związku ze złożoną rezygnacją

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Odwołać radnego Adriana Lepiarczyk ze składu Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej ustalonego uchwałą Rady Miejskiej nr XII/93/2006 z dnia 14.06.2007r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.02.2008 13:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż