w sprawie kontroli działalności organizacyjnej sołectwa Budziska

Uchwała Nr XII/142/2011

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie kontroli działalności organizacyjnej sołectwa Budziska  

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 , poz. 1591 r. z późn. zm.), § 25 ust.1 oraz § 71 ust. 4 Statutu Gminy Kuźnia Raciborska (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2002 r. nr 75 poz. 2653 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
uchwala:

§ 1

Poleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej przeprowadzenie kontroli działalności organizacyjnej sołectwa Budziska.

§ 2

Komisję, o której mowa w § 1, zobowiązuje się do przedłożenia pisemnego sprawozdania z wyników przeprowadzonej kontroli na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie kontroli działalności organizacyjnej sołectwa Budziska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2011 13:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż