w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej nr VIII/77/2015 z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wystąpienia Gminy Kuźnia Raciborska z porozumienia komunalnego z Miastem Rybnik na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego

Uchwała Nr X/97/2015

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 16 września 2015 roku

 

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej nr VIII/77/2015 z dnia
29 czerwca 2015r. w sprawie wystąpienia Gminy Kuźnia Raciborska z porozumienia komunalnego z Miastem Rybnik na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz § 9 ust. 2 porozumienia z dnia 7 września 1999r. w sprawie powierzenia Miastu Rybnik wykonania zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

 

§ 1

Uchylić uchwałę Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej nr VIII/77/2015 z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wystąpienia Gminy Kuźnia Raciborska z porozumienia komunalnego z Miastem Rybnik na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej nr VIII/77/2015 z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wystąpienia Gminy Kuźnia Raciborska z porozumienia komunalnego z Miastem Rybnik na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.10.2015 11:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż