w sprawie przystąpienia Gminy Kuźnia Raciborska do udziału w Śląskim Programie Odnowy Wsi, realizowanym przez Śląski Związek Gmin i Powiatów w Katowicach

Uchwała nr XXIV/206/2004

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 17.11.2004 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Kuźnia Raciborska do udziału w Śląskim Programie Odnowy Wsi, realizowanym przez Śląski Związek Gmin i Powiatów w Katowicach

Działając na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Zgłosić do udziału w Śląskim Programie Odnowy Wsi, realizowanym przez Śląski Związek Gmin i Powiatów w Katowicach, sołectwa Rudy i Turze Gminy Kuźnia Raciborska.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie przystąpienia Gminy Kuźnia Raciborska do udziału w Śląskim Programie Odnowy Wsi, realizowanym przez Śląski Związek Gmin i Powiatów w Katowicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.11.2004 10:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż