wersja do wydruku Monika Jordan 22.05.2018 09:10

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych

Kuźnia Raciborska, 2018-05-22

 

INFORMACJA

o przeprowadzonych konsultacjach

 

Informuję, że w dniach od 11 do 18 maja 2018 roku zgodnie z Uchwałą nr LIV/488/2010 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, Raciborskiej, zmienionej uchwałą nr XXVI/288/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych. Projekt uchwały był udostępniony w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Jednocześnie zawiadamiam, że konsultacje, o których mowa wyżej zostały zakończone.                                 

W wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi.

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA

          (-) mgr inż. Sylwia Brzezicka - Tesarczyk

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Informacja o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.05.2018 09:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż