w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska na rzecz Rzymsko-Katolickiej Parafii Św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej

Uchwała nr ............................

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia ............................

w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska na rzecz Rzymsko-Katolickiej Parafii Św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r z późn. zm.) oraz art.13 ust 2 i ust. 2a, art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na darowiznę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska oznaczonej działką nr 692 o powierzchni 0,1130 ha położoną w Kuźni Raciborskiej na k.m.3 zapisaną w KW 32623 na rzecz Rzymsko- Katolickiej Parafii Św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej, w celu powiększenia cmentarza.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska na rzecz Rzymsko-Katolickiej Parafii Św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.05.2011 09:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż