wersja do wydruku Monika Jordan 29.11.2017 12:49

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku, zestawienia tabelarycznego wykonania wieloletniej prognozy finansowej oraz realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku

Zarządzenie Nr B. 0050.208.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

 

 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku, zestawienia tabelarycznego wykonania wieloletniej prognozy finansowej oraz realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku

 

           Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27sierpnia 2009  roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr LIV/483/2010 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kuźnia Raciborska za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Kuźni Raciborskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2017 roku wraz z częścią opisową zgodnie z załącznikami 1, 2, 3, 4, 5, 6,7.

§ 2

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Kuźni Raciborskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informacje o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej oraz realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 roku w zestawieniu tabelarycznym zgodnie z załącznikami  8, 9, 10.

§ 3

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Kuźni Raciborskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informacje o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku zgodnie z załącznikami 11,12, 13.

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku, zestawienia tabelarycznego wykonania wieloletniej prognozy finansowej oraz realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.11.2017 12:49