w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia czynności sprawdzających

Uchwała nr XXXI/286/2008

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 30 października 2008r.

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia czynności sprawdzających

Na podstawie art. 18a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz § 64 lit. c Statutu Gminy Kuźnia Raciborska (Dz.Urz. Woj.Śl. z 2002r. Nr 75, poz. 2653 z późn.zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§1

Zlecić Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie czynności sprawdzających w sprawie skargi na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej przekazanej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach pismem Nr SE.SK.MZM.0554/47/08 z dnia 21.10.2008r.

§2

Wypracowane opinie i wnioski Komisja Rewizyjna przedłoży Radzie Miejskiej w terminie do dnia 21 listopada 2008r. 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia czynności sprawdzających
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.11.2008 12:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż