w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta

Uchwała nr………………….

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z póź.zm, art. 20 i art.21 ustawy z dnia 22.marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142. poz.1393 z póź.zm) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (t.j. Dz.U z 2005 roku Nr 146, poz.1223 z póź.zm)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Ustalić miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Miasta Pani Rity Serafin następująco:

  1. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości ……………………
  2. Dodatek funkcyjny w wysokości……………………………..
  3. Dodatek specjalny w wysokości……..% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj…………………….
  4. Dodatek za wieloletnią pracę wg obowiązujących przepisów (20%) w wysokości………

§ 2

Wykonanie uchwały powierzam Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3

Traci moc uchwała Nr III/18/2006 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 07.12.2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2008 roku.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.05.2008 10:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż