w sprawie Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok

Uchwała XXIV/203/2004

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 17.11.2004 r.

 

w sprawie Programu Współpracy Gminy  Kuźnia Raciborska z organizacjami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2005 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami) art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z dnia 29 maja 2003r.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Program Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska. z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok , który określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań Programu Współpracy określa budżet gminy.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.11.2004 09:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż