w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

Uchwała Nr XVIII/223/2012

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

1. Wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem dz. 266/137 k.m.2, położonej w Kuźni Raciborskiej, zapisanej w KW GL1R/00008963/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, w części o pow. 45 m2, na okres 10 lat.

 

2. Wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.06.2012 12:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż