Zadania i kompetencje

Zadania i kompetencje Referatu Organizacyjnego

  1. Zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowania Urzędu Miejskiego.
  2. Dokonywanie zakupów dla Urzędu Miejskiego na kwoty nie przekraczające, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, górnej granicy zakupów “z wolnej ręki”.
  3. Gospodarka materiałowa.
  4. Zaopatrzenie w materiały biurowe.
  5. Zapewnienie dostaw opału dla Urzędu Miejskiego.
  6. Utrzymanie w sprawności i konserwacja urządzeń mechanicznych, a w szczególności informatycznych, poligraficznych i telefonicznych.
  7. Zastępstwa nieobecnych pracowników.
  8. Zapewnienie obsługi administracyjnej – w tym m.in.:
  9. - prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników Urzędu Miejskiego oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

   - prowadzenie kancelarii, archiwum i biblioteki Urzędu Miejskiego.

  10. Utrzymanie sprawności sieci komputerowej Urzędu Miejskiego i stanowisk komputerowych.
  11. Stała modernizacja istniejącej sieci komputerowej i stanowisk komputerowych – uzbrajanie jej w nowe elementy wyposażenia i programy.
  12. Instruktaż w zakresie obsługi komputerów i użytkowania programów.
  13. Obsługa i aktualizacja strony internetowej Urzędu Miejskiego.
  14. Prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej.
  15. Przygotowanie materiałów promocyjnych gminy.
  16. Plakatowanie obwieszczeń i ogłoszeń urzędowych.
  17. Dostarczanie korespondencji i przesyłek.
  18. Organizacja spotkań burmistrza z delegacjami, stowarzyszeniami i grupami zorganizowanymi, oraz sesji Rady Miejskiej we współpracy z Biurem Rady Miejskiej.
  19. Dbałość o ład, porządek i czystość na terenie Urzędu Miejskiego i wokół niego.
  20. Eksploatacja samochodu służbowego.

Realizacja zadań okresowych nieprzewidzianych do prowadzenia zapisami zakresów czynności, zgodnie z poleceniami przełożonych.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania i kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2003 13:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż