w sprawie poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach imienia Wojciecha Kilara

Uchwała Nr VIII/85/2015

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 29 czerwca 2015 roku

 

w sprawie poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach imienia Wojciecha Kilara

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.)

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

 

         §1

Poprzeć starania Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach imienia Wojciecha Kilara.

 

           §2

Przekazać uchwałę:

 1. Zarządowi Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach,

 2. organom stanowiącym gmin i powiatów województwa śląskiego,

 3. Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Śląskiego,

 4. Marszałkowi Województwa Śląskiego.

   

  §3

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

   

  §4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach imienia Wojciecha Kilara
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.07.2015 12:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż