w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadamidla Gminy Kuźnia Raciborska”

Uchwała Nr XXII/188/2004

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31.08.2004.

w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami

dla Gminy Kuźnia Raciborska”

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591z późn. zm.), art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 6, ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z późn. zm.) po zaopiniowaniu projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kuźnia Raciborska” przez Zarząd Województwa, Zarząd Powiatu oraz Radę Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

„Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2004 – 2015”, którego treść jest załącznikiem do niniejszej uchwały i stanowi integralną część „Programu Ochrony Środowiska Gminy Kuźnia Raciborska”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadamidla Gminy Kuźnia Raciborska”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.09.2004 11:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż