Uchwała Nr I/1/2007 Zebrania Wiejskiego w Turzu z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie wyboru Sołtysa wsi Turze

Uchwała Nr I/1/2007

Zebrania Wiejskiego w Turzu

z dnia 5 lutego 2007 roku

 

w sprawie  wyboru Sołtysa wsi Turze

 

            Na podstawie art.36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 8 pkt. 1, § 18 i 19 Statutu Sołectwa (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 80, poz.2891 z 28.11.2002 r.) i przeprowadzonego tajnego głosowania

Zebranie Wiejskie uchwala:

§ 1

Wybrać Sołtysem wsi Turze na kadencje 2006-2010  Panią Marcelinę WAŚNIOWSKĄ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                      Przewodniczący Zebrania Wiejskiego

                                                                                         (-) Bogusław Wojtanowicz    

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr I/1/2007 Zebrania Wiejskiego w Turzu z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie wyboru Sołtysa wsi Turze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.02.2007 11:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż