w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Uchwała Nr V/50/2015

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 26 marca 2015 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r.,poz.518 z późn.zm.)

 

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

 

§1

Wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 1091/2, 1092, 1093, 1094, 1095/3 k.m 5 o ogólnej powierzchni 3,4574ha wraz wchodzącymi w jej skład obiektami, położonej przy ul. Brzozowej w Kuźni Raciborskiej zapisanej w KW GL1R/00018941/4, stanowiącej ośrodek wodno-rekreacyjny.

 

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.04.2015 11:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż