w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy

Zarządzenie nr B. 0151- 277/05

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 29.12.2005 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r, Dz. U Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w związku z  uchwałą Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej nr XXIII/195/2004 z dnia 05.10.2004r. w sprawie sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska Nr B.0151-231/05 z dnia 15.11.2005 r, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży

zarządzam:

§1

1.       Sprzedać na rzecz dotychczasowego najemcy tj. Janowi Ciupek, lokal mieszkalny nr 21/6 w budynku przy ul. Świerczewskiego  w Kuźni Raciborskiej, położony na II piętrze składający się z 3 pokoi, łazienki, WC, przedpokoju, kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 61,21m2,  wraz z ułamkową częścią gruntu dz. nr 271/8 k.m.2 o pow.0,0480ha zapisanej w KW 29969, na której znajduje się budynek. Udział w częściach wspólnych budynku oraz gruntu wynosi 5/100

2.       Określić wartość lokalu mieszkalnego, po zastosowaniu bonifikaty od ceny wyszacowanej –w wysokości 4370,-zł

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierzyć Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Z up. BURMISTRZA

(-) Rita Serafin

Zastępca Burmistrza

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.01.2006 08:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż