w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

Uchwała Nr XLV/434/2014

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 13 listopada 2014 roku

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267)

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala :

 

§ 1

Uznać skargę na Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska złożoną w dniu 14.10.2014r. przez Pana Piotra Liszkę zam. w Rudach za zasadną.  

 

§ 2

Zaakceptować pisemne uzasadnienie Komisji Rewizyjnej badającej skargę, w brzmieniu przedstawionym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miejskiej do pisemnego zawiadomienia skarżącego
o sposobie załatwienia skargi.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.02.2015 14:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż