wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na wymianę pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi w budynku wielorodzinnym przy ul. Fornalskiej 5a-c w Kuźni Raciborsk

Kuźnia Raciborska, dnia 07.08.2007r.

Nasz z

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedziba w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 6 informuje, (e w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszonego w dniu 10 lipca 2007r w Portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 115754-2007 oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz.177 z późniejszymi zmianami), na wymianę pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi w budynku wielorodzinnym przy ul. Fornalskiej 5a-c w Kuźni Raciborskiej, została wybrana jako najkorzystniejsza - przy spełnieniu wszystkich wymogów postawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz wynikających z przepisów ww. ustawy, oferta firmy:

Firma Remontowo – Budowlana Jerzy Bandurski z siedziba w Kuźni Raciborskiej przy ul. Mickiewicza 1.

za cenę:

105.042,43 zł netto (słownie: stopiectysiecyczterdziescidwazłote 43/100).

Oferty złożyły również:

1.   Przedsiębiorstwo „BASTA” Antoni Balcerzyk, 44-210 Rybnik, ul. Chabrowa 1, które otrzymało 84 pkt. w ogólnej ocenie oferty.

2.  „LEMARK” Przedsiębiorstwo Usługowe, Usługi Zdunskie, Jadwiga Sliwka, 44-105 Gliwice, ul. Mickiewicza 33, które otrzymało 49 pkt. w ogólnej ocenie oferty.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

DYREKTOR

(-) WITOLD CIUBEREK

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na wymianę pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi w budynku wielorodzinnym przy ul. Fornalskiej 5a-c w Kuźni Raciborsk
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Piotr Nienartowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.08.2007 09:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż