w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2007 rok

Uchwała nr V/33/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 25 stycznia 2007r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2007 rok

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), § 67 ust.2 Statutu Gminy Kuźnia Raciborska (Dz.Urz. Woj. Śl.
z 2002 r. Nr 75, poz. 2653)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala :

§ 1

Zatwierdzić plany pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej na 2007r.:

1.       Komisji Rewizyjnej – stanowiący załącznik nr 1

2.       Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Rekreacji i Pomocy Społecznej – stanowiący załącznik nr 2

3.       Komisji Budżetu i Finansów – stanowiący załącznik nr 3

4.       Komisji Rolnictwa i Gospodarowania Zasobami Komunalnymi Gminy – stanowiący załącznik nr 4

5.       Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska – stanowiący załącznik nr 5

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Andrzej Kubiczak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.01.2007 10:11