w sprawie powołania przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

Uchwała Nr V/55/2015

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 26 marca 2015 roku

 

w sprawie powołania przewodniczącego doraźnej  Komisji Statutowej Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz § 61 ust. 3 Statutu Gminy Kuźnia Raciborska (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2002 r. Nr 75 poz. 2653 z późn.zm.)

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

 

§ 1

Powołać Łukasza Ruhe na przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.                       

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie powołania przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.04.2015 11:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż