w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/290/2008 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.11.2008r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Uchwała Nr XLV/412/2009

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 22 grudnia 2009r.

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/290/2008 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.11.2008r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmiany Uchwały Nr XXXII/290/2008 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.11.2008r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej, zmienionej Uchwałą Nr XLII/388/2009 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 01.10.2009r., w następujący sposób:

§ 1, pkt. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ 7,66 zł za utrzymanie, remonty oraz naprawy 1 m² powierzchni budynków i mieszkań komunalnych – według wyliczenia stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały”.

§ 2

Dokonać zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/290/2008 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.11.2008 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej, zmienionego Uchwałą Nr XLII/388/2009 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 01.10.2009r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/290/2008 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.11.2008r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.01.2010 11:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż