wersja do wydruku Monika Jordan 31.07.2018 08:02

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok

Zarządzenie Nr B.120.1.39.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 30 maja 2018 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

 na 2018 rok

 

       Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.0050.158.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 30.05.2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 42 302 839,28 zł,

po stronie wydatków kwotą 24 195 160,64 zł.

 

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

       

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 
       

Burmistrza Nr B.120.1.39.2018

 
       

z dnia 30.05.2018 r.

 
               
 

§ 1

 

Zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków na 2018 rok:

 
               

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

758

 

 

Różne rozliczenia

28 723,00

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

28 723,00

 

 

 

 

 

4810

Rezerwy  

28 723,00

 

 

 

 

 

 

1. Rezerwa ogólna

28 723,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

 

28 723,00

 

 

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

28 723,00

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

28 723,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

758

 

 

Różne rozliczenia

2 000,00

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

2 000,00

 

 

 

 

 

4810

Rezerwy  

2 000,00

 

 

 

 

 

 

1. Rezerwa ogólna

2 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

 

2 000,00

 

 

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

2 000,00

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

2 000,00

 
         

 

 

 

Razem

30 723,00

30 723,00

 
               

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

           

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

 
           

Burmistrza Nr B.120.1.39.2018

 
           

z dnia 30.05.2018 r.

 
                   
 

§ 1

 

Zmiany plnnu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie dochodów na 2018 rok:

 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Dochody w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 320,00

2 320,00

 

 

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  

2 320,00

2 320,00

 

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2 320,00

2 320,00

 
             

 

 

 
       

Razem

2 320,00

2 320,00

 

§ 2

 

Zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków na 2018 rok:

 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 320,00

2 320,00

 

 

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  

2 320,00

2 320,00

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 320,00

2 320,00

 
             

 

 

 
       

Razem

2 320,00

2 320,00

 
               

 

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.07.2018 08:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż