w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Uchwała nr XXI/184/2004

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 01.07.2004 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit c. i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 48 ust. 1 pkt. 2, art. 49 ust. 1, art. 112 ust. 2 pkt. 3 i art. 113 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. 2003r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§1

Zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach w wysokości 51.834 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Kuźni Raciborskiej w rejonie ulic: Raciborskiej, Działkowców i Świerczewskiego”.

§2

Spłata pożyczki wraz z odsetkami nastąpi w latach 2005-2006 z dochodów własnych gminy.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2004 14:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż