Uchwała Nr 4/2/2005 w sprawie odwołania członków Rady Sołeckiej Rud

Uchwała Nr 4/2/2005

Zebrania Wiejskiego w Rudach

z dnia 17 marca 2005 roku

 

w sprawie odwołania członków Rady Sołeckiej Rud

 

            Na podstawie art.36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 11 Statutu Sołectwa Rudy (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 80, poz.2889 z 28.11.2002 r.)

Zebranie Wiejskie uchwala:

§ 1

 Odwołać przed upływem kadencji członków Rady Sołeckiej w Rudach w osobach:

-  Jan Mucha

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Traci moc Uchwała nr 1/3/2003 z dnia 24 stycznia 2003 roku, w sprawie wyboru członków Rady Sołeckiej Sołectwa Rudy.

 

 

                                                Przewodniczący Zebrania Wiejskiego

                                                                                                                      Andrzej Migus

                                                                                                

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 4/2/2005 w sprawie odwołania członków Rady Sołeckiej Rud
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.04.2005 09:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż