Wniosek o wydanie zgody na wycinkę drzew z gat. lipa drobnolistna – szt.1 i daglezja – szt. 1, zlokalizowanych w Kuźni Raciborskiej przy ul. Kozielskiej

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosku o wydanie decyzji

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji

1.

Numer wpisu

2009/A/00035

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Wydanie zgody na wycinkę drzew z gat. lipa drobnolistna –  szt.1 i daglezja – szt. 1, zlokalizowanych w Kuźni Raciborskiej przy ul. Kozielskiej.

3.

Znak sprawy

GN.7635-54/09

4.

Data złożenia

22.10.2009 r.

5.

Dane wnioskodawcy ( imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON )

Osoba fizyczna

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Wypis Aktu Notarialnego - ksero.

 Mapa ewidencyjna.

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej, Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 16, tel. 4191417, wew. 107

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania ( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )

Protokół z przeprowadzonych oględzin w terenie  

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

11.

Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

Karta B

12.

Uwagi

Brak uwag

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wniosek o wydanie zgody na wycinkę drzew z gat. lipa drobnolistna – szt.1 i daglezja – szt. 1, zlokalizowanych w Kuźni Raciborskiej przy ul. Kozielskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.11.2009 09:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż