ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Rudy, przysiółek „Paproć"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy:                     Przetargu nieograniczonego

Numer ogłoszenia:   BZP 194293-2008 z dnia 20.08.2008 r

Nazwa zadania:         Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Rudy, przysiółek „Paproć

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy:

P.H.U. Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda

44-341 Gołkowice, ul. Borowicka 46a

za cenę:

265.875,14 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych czternaście groszy),

w tym VAT 22%:

47.944,70 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote siedemdziesiąt groszy)

, jako najkorzystniejszą, przy spełnianiu wszystkich warunków postawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

 

Z up. BURMISTRZA

(-) Wojciech Błajda

Kierownik Referatu

Inwesycji i Budownictwa

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Rudy, przysiółek „Paproć"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.09.2008 15:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż