w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska

Uchwała Nr X/102/2015

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 16 września 2015 roku

 

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska

 

Na podstawie art. 21 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 63 pkt 5 Statutu Gminy Kuźnia Raciborska (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2002 r. Nr 75 poz. 2653 z późn.zm.)

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

 

§ 1

  1. Dokonać zmiany składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej poprzez włączenie w jej skład radnego Gerarda Deptę.
  2. W wyniku dokonanej zmiany skład osobowy Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska przedstawia się następująco:
  1. Bartoń Aleksandra,
  2. Depta Gerard
  3. Drazik Ernest
  4. Koral Tadeusz,
  5. Wilk Roman.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.10.2015 12:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż