w sprawie przystąpienia do współpracy w zakresie ochrony dziedzictwa cysterskiego

Uchwała Nr ………..

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

                                                    z dnia ………………

 

w sprawie przystąpienia do współpracy w zakresie ochrony dziedzictwa cysterskiego

 

Na podstawie art. 9 ust 1, art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U nr 142, poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Wyrazić zgodę na przystąpienie Gminy Kuźnia Raciborska do współpracy w zakresie ochrony dziedzictwa cysterskiego prowadzonej przez Radę Koordynacyjną Szlaku Cysterskiego w Polsce przy Opacie Prezesie Polskiej Kongregacji Cystersów.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie przystąpienia do współpracy w zakresie ochrony dziedzictwa cysterskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.05.2006 11:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż