w sprawie wystąpienia z Porozumienia Międzygminnego

Uchwała nr  XLVI/410/2006

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 20.10. 2006 r.

w sprawie wystąpienia z Porozumienia Międzygminnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala

§1

Wyrazić zgodę na wystąpienie Gminy Kuźnia Raciborska z Porozumienia Międzygminnego zawartego dnia 07 stycznia 2004 r. w sprawie realizacji Programu Kanalizacji Sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni w Raciborzu.

§2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wystąpienia z Porozumienia Międzygminnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.10.2006 12:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż