w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/132/2003 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29.12.2003r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Kuźnia Raciborska darowizny.

Uchwała nr XXV/214/2004

Rady Miejskiej w  Kuźni Raciborskiej

z dnia 09.12.2004 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/132/2003 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29.12.2003r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie

przez Gminę Kuźnia Raciborska darowizny.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2000 r. Dz. U. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala :

§ 1

Zmienić treść Uchwały Nr XIV/132/2003 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29.12.2003r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Kuźnia Raciborska darowizny poprzez zastąpienie w § 1 kropki przecinkiem i dodanie wyrazów „na cele oświatowe i społeczne”.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/132/2003 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29.12.2003r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Kuźnia Raciborska darowizny.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.12.2004 09:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż