w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom OSP z terenu gminy Kuźnia Raciborska

Uchwała Nr XXXI/279/2008

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 30 października 2008 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom OSP z terenu gminy Kuźnia Raciborska

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity   Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 28 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity - Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz.1229 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kuźnia Raciborska za każdą godzinę udziału w  działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę w wysokości :

- działania ratownicze  - 10,00 zł

- szkolenie pożarnicze  - 5,00 zł

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom OSP z terenu gminy Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.11.2008 11:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż