INFORMACJA Przewodniczącego MKW w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 października 2014 r. w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r

INFORMACJA
Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 20 października 2014 r. w sprawie losowania numerów list kandydatów

na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Kuźni Raciborskiej informuje, że w dniu
24 października 2014 r. o godz.15.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w sali nr 3 odbędzie się publiczne losowanie numerów list kandydatów komitetów wyborczych, niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Ustawy Kodeks Wyborczy, na zasadach określonych w art. 410 § 7 ust. 1 i 2 ustawy Kodeks Wyborczy.


Losowanie będzie przeprowadzone:

 1. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych przez Komisarza Wyborczego w Katowicach;

 2. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt 1.

   

  Losowanie będzie przeprowadzone pod nadzorem Komisji Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
  w następujący sposób:

 1. Dwa przezroczyste pojemniki będą umieszczone w widocznym miejscu. Do jednego pojemnika zostanie włożonych tyle kartek z kolejnymi numerami dla list, ile jest uprawnionych komitetów. Do drugiego pojemnika zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych. Oba rodzaje losowanych kartek będą umieszczone w nieprzezroczystych kopertach.

 2. Czynności losowania dokonają dwaj członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej  w Kuźni Raciborskiej wyznaczeni przez Przewodniczącego Komisji. Jedna osoba będzie losowała numer dla list, zaś druga osoba - nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby i następnie powtarzane przez Przewodniczącego Komisji.

 3. Wyjęte z kopert kartki będą łączone i zszywane; stanowić one będą dokumentację losowania.


  Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

   

  Przewodniczący

  Miejskiej Komisji Wyborczej

  w Kuźni Raciborskiej

  (-) Zdzisław Czarnacki

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Przewodniczącego MKW w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 października 2014 r. w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.10.2014 15:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż