w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

Uchwała Nr XIX/184/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 13.12.2007 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9) lit.a  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2001r.. Nr 142 poz.1591 wraz z późn.zm. /, art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 z późn.zm./

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Wyrazić zgodę za zawarcie  kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Jagodowej 15 w Kuźni Raciborskiej z dotychczasowym najemcą na okres trzech lat.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZACY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.12.2007 12:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż