w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2014 rok

Zarządzenie Nr B.120.1.86.2014

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 19 grudnia 2014 r.

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

 na 2014 rok

 

 

       Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)  oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.0050.321.2014 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 19.12.2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie dochodów i wydatków o kwotę 150 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2014 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 30 293 581,07 zł,

po stronie wydatków kwotą 15 760 896,12 zł.

 

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.120.1.86.2014

z dnia 19.12.2014 r.

§ 1

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie dochodów  na 2014 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

150 000,00

 

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

150 000,00

 

 

 

6620

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowanie na podstawie prorozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

150 000,00

 

 

 

 

1. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Raciborskiego na realizację zadania "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudy przy ul.Szkolnej"

150 000,00

 

Razem

150 000,00

§ 2

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego po stronie wydatków  na 2014 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

150 000,00

 

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

150 000,00

 

 

 

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

150 000,00

 

Razem

150 000,00

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.120.1.86.2014

z dnia 19.12.2014 r.

§ 1

Zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków  na 2014 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

 

 

90095

 

Pozostała działalność

0,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

 

 

 

 

1. Zakup usług pozostałych (odbiór i utylizacja padliny)

-130,00

 

 

 

 

2. Pozostałe wydatki - dotyczące bezdomnych i odebranych zwierząt

130,00

 

Razem

0,00

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.01.2015 08:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż