Uchwała Nr I/3/2007 Zebrania Wiejskiego w Turzu z dnia 05 lutego 2007 roku w sprawie wyboru członków Rady Sołeckiej wsi Turze

Uchwała Nr I/3/2007

Zebrania Wiejskiego w Turzu

z dnia 05 lutego 2007 roku

                       w sprawie  wyboru członków  Rady Sołeckiej wsi Turze

            Na podstawie art.36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 19 i 20 Statutu Sołectwa (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 80, poz.2891 z 28.11.2002 r.) i przeprowadzonego tajnego głosowania

 

Zebranie Wiejskie uchwala

§ 1

 

Wybrać na członów Rady Sołeckiej na kadencję 2006-2010 następujące osoby:

 

1.      Zasadni Sylwia                      7. Brzoska Alfred

2.      Stanek Łucja                         8. Kostka Marian

3.      Fredrich Monika                     9. Cwik Alojzy

4.      Holecka Irena                       10. Depta Gerard

5.      Wyka Leszek                       11. Czogała Teodor

6.      Pichali Ewa                          12. Kubica Stanisław

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                     Przewodniczący Zebrania Wiejskiego

                                                                                         (-) Bogusław Wojtanowicz

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr I/3/2007 Zebrania Wiejskiego w Turzu z dnia 05 lutego 2007 roku w sprawie wyboru członków Rady Sołeckiej wsi Turze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.02.2007 11:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż