wersja do wydruku Monika Jordan 27.06.2018 13:57

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

Kuźnia Raciborska, dnia 26.06.2018 r.

 

 INFORMACJA

o przeprowadzonych konsultacjach

 

Informuję, że w dniach od 15 do 21 czerwca 2018 roku zgodnie z Uchwałą nr LIV/488/2010 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej  z dnia 30 września 2010 r. w sprawie konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 253, poz. 3921  z 2 grudnia 2010 r.), zmienionej Uchwałą nr XXVI/288/2013  Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 7 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 2478 z 15 marca 2013 r.)  przeprowadzono konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.

Jednocześnie zawiadamiam, że konsultacje, o których mowa wyżej zostały zakończone.

W wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi.

  SEKRETARZ

/-/ mgr Dominik Klimanek

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.06.2018 13:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż