w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kuźnia Raciborska do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” w ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

Uchwała Nr V/53/2015

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 26 marca 2015 roku

 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kuźnia Raciborska do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” w ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.) oraz na podstawie art.15 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 173 z późn.zm.)

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:


§ 1

Gmina Kuźnia Raciborska wyraża wolę przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” jako członek zwyczajny stowarzyszenia w ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kuźnia Raciborska do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” w ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.04.2015 11:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż