w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska do przeprowadzenia procedury zmiany uchwały nr XVIII/163/2007 z dnia 29.11.2007 r.

Uchwała nr XXIV/226/2008

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 27 marca 2008r.

 

w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska do przeprowadzenia procedury zmiany uchwały nr XVIII/163/2007 z dnia 29.11.2007r.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Zobowiązać Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska do przeprowadzenia procedury zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej nr XVIII/163/2007 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kuźnia Raciborska.

§ 2

Zmiana dotyczy § 9 pkt 4 ppkt 1 IV rozdziału załącznika nr 1 do uchwały tj. dodatku funkcyjnego dla zastępcy dyrektora szkoły.

§ 3

Określa się termin zakończenia przeprowadzenia procedury na dzień 25 kwietnia 2008r.

 § 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska do przeprowadzenia procedury zmiany uchwały nr XVIII/163/2007 z dnia 29.11.2007 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.04.2008 09:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż