w sprawie zmiany uchwały o zasadach gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Kuźnia Raciborska

Uchwała nr XXXI/285/2008

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 30 października 2008r.

 

w sprawie zmiany uchwały o zasadach gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Kuźnia Raciborska

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami      (t.j. Dz. U. nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

 

§ 1

W uchwale nr XXIX/278/2008 z dnia 25 września 2008 r w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Kuźnia Raciborska, wprowadza się zmianę polegającą na skreśleniu w § 1 ustępu 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany uchwały o zasadach gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.11.2008 12:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż