w sprawie zgłoszenia kandydata Gminy Kuźnia Raciborska do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Raciborzu

Uchwała nr XXII/190/2004

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31.08.2004 r.

w sprawie zgłoszenia kandydata Gminy Kuźnia Raciborska do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Raciborzu

Na podstawie art. 18 ust.1, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 23 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala :

§ 1

Zgłosić Andrzeja Migusa jako kandydata Gminy Kuźnia Raciborska do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Raciborzu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zgłoszenia kandydata Gminy Kuźnia Raciborska do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Raciborzu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.09.2004 11:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż