w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tej samej nieruchomości

Uchwała Nr XII/138/2011

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tej samej nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Wyrazić zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem dz. 622/1 k.m.3, położonej w Kuźni Raciborskiej, zapisanej w KW 19940 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu, stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, w części o pow. 10 m2 z przeznaczeniem na cele magazynowo-składowe oraz w części o pow. 10 m² z przeznaczeniem na cele handlu i usług, na okres trzech lat.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tej samej nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2011 13:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż