w sprawie zmiany polityki oświatowej Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2005-2012

Uchwała nr X/63/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 17 maja 2007 r.

 

w sprawie zmiany polityki oświatowej Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2005-2012

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Zmianę załącznika do Uchwały nr XXXVI/316/2005 Rady Miejskiej Kuźni Raciborskiej z dnia 21. 11. 2005 r. pod nazwą „Polityka oświatowa Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2005-2012”  poprzez:

1.       skreślenie zapisu w Rozdziale 8, strona 29,  Rok szkolny 2007/2008, punktu 1 o treści: „Zmniejszenie stopnia  organizacji Szkoły Podstawowej w Budziskach – pozostaną klasy I – III łączone z klasą O oraz Przedszkole”;

2.       skreślenie zapisu w Rozdziale 8, strona 29,  Rok szkolny 2007/2008, punktu 2 o treści: „Likwidacja Szkoły w Turzu, pozostanie przedszkole w budynku szkoły lub w budynku przedszkolnym.”;

3.       dodanie w Rozdziale 8, strona 29, Rok szkolny 2008/2009, punktu 2 o treści: „Likwidacja Szkoły Podstawowej w Turzu”;

4.       dodanie w Rozdziale 8, strona 29, Rok szkolny 2008/2009, punktu 3 o treści: „Likwidacja Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Budziskach.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Andrzej Kubiczak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany polityki oświatowej Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2005-2012
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.05.2007 09:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż