w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

Zarządzenie Nr B.120.1.84.2014

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 18 grudnia 2014 roku

 

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

 

 

             Na podstawie art. 26 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz.U z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U z 2014 roku poz. 1202)  oraz  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U z 2013 roku poz.1050 z późn.zm) 

 

zarządzam:

 

§ 1

 

 1. Powołać Panią Gabrielę  T o m i k, za jej zgodą z dniem 1 stycznia 2015 roku na stanowisko  Zastępcy Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska, z zakresem czynności wynikającym z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na okres kadencji Burmistrza Miasta.

 2. Do pracy należy przystąpić w dniu 2 stycznia 2015 roku.

 3. Zatrudnienie następuje w pełnym wymiarze czasu pracy.

 4. Praca wykonywana będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego.

 5. Wynagrodzenie miesięczne wynosić będzie:

  - wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4700,00 zł

  - dodatek funkcyjny w wysokości 1760,00 zł

  - dodatek za wysługę lat (20%)  w kwocie 940,00 zł

      co stanowi łączne wynagrodzenie w wysokości 7400,00 zł.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.01.2015 08:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż