w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/195/2004 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 5.10.2004 r. o zasadach sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Kuźni

Uchwała nr XLVI/405/2006

             Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

              z dnia 20.10.2006r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/195/2004 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 5.10.2004 r. o zasadach sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska zmienioną uchwałą Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej nr XXXVII/327/2005 z dnia 22.12.2005 r

Na podstawie art. 18 ust.2.pkt.9 lit.a, art.40 ust.1, art.41 ust.1,art.42, art.45 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r z późn. zm.) oraz art.34 ust.6, art.68 ust.1 pkt.7, art.70 ust.4, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§1

Zmienić treść § 5 pkt.7 Uchwały nr XXIII/195/2004 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 5.10.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 106, poz.2991 z 2004 r.), zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej nr XXXVII/327/2005 z dnia 22.12.2005 r (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 10, poz.370 z 2006 r.), poprzez dodanie litery d o treści:

„d) zamiany lokali mieszkalnych będących własnością komunalną.”

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/195/2004 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 5.10.2004 r. o zasadach sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Kuźni
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.10.2006 12:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż