Wniosek o Wydanie zgody na wycinkę drzew z gat. olsza czarna – szt. 71, zlokalizowanych w Jankowicach przy ul. Leśnej

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosku o wydanie decyzji

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji

1.

Numer wpisu

2009/A/00030

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Wydanie zgody na wycinkę drzew z gat. olsza czarna –  szt. 71, zlokalizowanych w Jankowicach przy ul. Leśnej.

3.

Znak sprawy

GN.7635-48/09

4.

Data złożenia

06.10.2009 r.

5.

Dane wnioskodawcy ( imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON )

Osoba fizyczna

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Wypis z Rejestru Gruntów – skrócony.

Mapka – ksero

Wypis Aktu Notarialnego

Ksero Decyzji 37/08D z dnia 22.07.2008 r pozwolenia budowlanego.

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej, Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 16, tel. 4191417, wew. 107

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania ( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )

Protokół z przeprowadzonych oględzin w terenie  

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

11.

Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

Karta B

12.

Uwagi

Brak uwag

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wniosek o Wydanie zgody na wycinkę drzew z gat. olsza czarna – szt. 71, zlokalizowanych w Jankowicach przy ul. Leśnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.11.2009 08:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż