w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Turzu

Uchwała nr XIX/181/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 13.12.2007 r.

 

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Turzu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591  z późn. zm. oraz art. 59 ust. 1 w związku z art. 5 c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) za zgodą Śląskiego Kuratora Oświaty

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Likwidację z dniem 31 sierpnia 2008 r. Szkoły Podstawowej w Turzu.

§ 2

Uczniowie likwidowanej szkoły będą kontynuować naukę w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej.

§ 3

  1. Dokumentacja zlikwidowanej szkoły przekazana zostanie do Miejskiego Zespołu Oświaty w Kuźni Raciborskiej.
  2. Dokumentacja przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazana zostanie Śląskiemu Kuratorowi Oświaty
  3. Mienie ruchome zostanie przekazane do Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej
  4. Mienie nieruchome zostanie przekazane do Gminy Kuźnia Raciborska.
  5. Należności i zobowiązania Szkoły Podstawowej w Turzu przejmie Gmina Kuźnia Raciborska.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

 

Uzasadnienie

1.      Na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej Nr XXXVI/316/2005  z dnia 24 listopada 2005 r. oraz zmiany jej zmiany w uchwale Nr X/63/2007 w sprawie polityki oświatowej Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2005-2012 Burmistrz został zobowiązany do likwidacji Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Turzu.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Turzu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.12.2007 11:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż