w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników

 Uchwała Nr IX/90/2015

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 20 sierpnia 2015 roku

 

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji
o kandydatach na ławników

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2013r. poz. 594 z późn.zm.), art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U z 2015r., poz. 133)

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję od 2016r. do 2019r. w trybie art. 162 § 9 ustawy
z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:

 

   1) Czarnacki Zdzisław Bernady

       syn Józefa i Anny

   zam.: 47-420 Kuźnia Raciborska ul. Spokojna 5

  

      2) Górecka Gizela Eleonora

           córka Szczepana i Eleonory

           zam.: Ruda Kozielska, 47-430 Rudy ul. Raciborska 99

          

3) Kostka Małgorzata Gerda

    córka Antoniego i Teresy

    zam. 47-420 Kuźnia Raciborska ul. Piaskowa 7

   

 

2. Upoważnia się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej do przesłania, łącznie z uchwałą  danych osobowych kandydatów, o których mowa w ust. 1.

 

                                                                  § 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej.

 

                                                                              § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.09.2015 14:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż