w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Kopalnia Sztuki w Zabrzu

Uchwała nr XLII/392/2009

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia    01.10.2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Kopalnia Sztuki w Zabrzu

Na podstawie art. 10 ust 1, art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001, poz. 1591 r. z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
uchwala:

§ 1

Wyrazić zgodę na zawarcie umowy o partnerstwie z Stowarzyszeniem Kopalnia Sztuki Zabrze ul. Hagera 41 w sprawie projektu „Wykwalifikowane kadry ratownicze w Gminie Kuźnia Raciborska” w ramach Priorytetu IX Działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Kopalnia Sztuki w Zabrzu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.10.2009 12:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż