w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Turze na lata 2013 – 2020

Uchwała Nr XXX/325/2013

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 27 czerwca 2013 roku

 

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Turze na lata 2013 – 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2013r. poz. 594), § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 501) oraz uwzględniając uchwałę Zebrania Wiejskiego w Turzu z dnia 25 czerwca 2013 r.

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Zatwierdzić Plan Odnowy Miejscowości Turze na lata 2013 – 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Turze na lata 2013 – 2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.07.2013 13:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż